Energie en geld besparen

Boon Energy ontwerpt en installeert  energie reducerende installaties. Deze installaties dragen bij aan een schoner milieu en helpen om energiekosten te verminderen.

Energie neutrale woningen

Energie neutrale woningen wekken net zoveel energie op als deze gebruiken. Boon Energy heeft woningen gerealiseerd die meer energie opwekken dan ze gebruiken. Hierbij is de aandacht voor de samenstelling van de verschillende (samenwerkende) installaties van groot belang. Een belangrijk aspect bij het ontwerp is dat de warmtevraag goed moet zijn afgestemd op het samenspel van energiebronnen.

Boon Energy ontwerpt energie-neutrale woningen in nauwe samenwerking met opdrachtgever en architect. Aan de hand van een pakket van eisen wordt in kaart gebracht welke installaties gebruikt kunnen worden. Met dit pakket wordt een plan opgesteld met aandacht voor de configuratie van de energiezuinige installaties, de installatie en de inregeling van alle (samenwerkende) installaties.

Totaalpakket

  • Inventarisatie van (mogelijke) energiebesparende installaties
  • Ontwerp energiebesparende installaties
  • Installatie energiezuinige installaties
  • Energie prestatie normen (EPN)
  • Financieringen op maat
  • Beschikbare subsidies
  • Terugverdientijd van uw investeringen